logo

subtitelsite

© 2009 Digisimon.nl All rights reserved.| Design by Digisimon.nl

Fokke & Sukke - Foksuk.nl
NOS Nieuws
12 minuten geleden (29-06-2017 @ 2:00)
Florissante kwartaalcijfers CBS over overheidsfinanciën

In zijn kwartaaloverzicht over de eerste drie maanden van dit jaar presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek alleen maar gunstige cijfers over de rijksfinanciën. Zo was het overheidssaldo (het verschil tussen inkomsten en uitgaven als percentage van het bruto binnenlands product) met 1 procent het hoogste in 16 jaar.

Dat het saldo zo gunstig was, kwam vooral doordat de overheid bijna 400 miljoen euro minder uitgaf dan in het eerste kwartaal vorig jaar. Er werd vooral minder afgedragen aan de Europese Unie. Verder speelden de hogere belastinginkomsten een grote rol.

De loon- en inkomstenbelasting brachten 0,9 miljard en 2,4 miljard euro meer op en de vennootschapsbelasting zelfs 2,6 miljard euro. Daarbij speelde mee dat bedrijfsverliezen uit de periode van de financiële crisis na 2008 nu grotendeels zijn verrekend met de winsten in latere jaren. Bedrijven krijgen daarvoor 9 jaar de gelegenheid.

Verkoop aandelen

De schuld van de overheid was in het eerste kwartaal 11,6 miljard euro lager dan eind vorig jaar. De schuld kwam daarmee voor het eerst in zes jaar onder de EU-norm van een schuld van maximaal 60 procent van het bbp.

De daling was in hoofdzaak te danken aan het aflossen van schulden. Dat kon vooral doordat aandelen in het verzekeringsbedrijf ASR werden verkocht. Een ander deel van de aflossing werd betaald uit het begrotingsoverschot van het Rijk.

Andere EU-landen

Vergeleken met andere EU-landen deed Nederland het financieel prima in het eerste kwartaal, signaleert het CBS. De schuld ligt ruim onder het gemiddelde van de andere landen en de overheidsuitgaven stijgen hier minder hard dan in de rest van de EU.

Lees verder..

1 uur geleden (29-06-2017 @ 1:08)
​Advocaat van Bouterse heeft goede hoop voor zijn cliënt

De woorden van de Surinaamse aanklager logen er gisteren niet om: "Het mooiste wat een mens bezit, het leven, is door de hoofdverdachte Bouterse op gewelddadige en zinloze wijze en zonder enige vorm van proces van de slachtoffers afgenomen."

Toch is Bouterses advocaat Irwin Kanhai niet onder de indruk van de strafeis van twintig jaar onvoorwaardelijk. "Dit is slechts een voorstel van de vervolgingsambtenaar. Maar er is nog veel in te brengen van de andere zijde en dat zullen we ook wel doen op een ander moment," zegt Kanhai.

Hij is niet verrast en ook niet aangeslagen. "Nee hoor, nooit niet! Er zijn heel veel ordners en veel meer getuigen die door de auditeur niet zijn aangehaald. Er is nog veel meer."

Feestje

Een eerste informele reactie uit kringen rond de president komt van Bouterses woordvoerder Cliff Limburg. "Als de aanklager zelf zegt dat er geen bewijs is dat Bouterse de trekker heeft overgehaald, dan is de eis van 20 jaar wel erg hoog", zei Limburg in zijn dagelijkse radioprogramma.

Tegen Bouterses opponenten zei hij: "Als jullie vinden dat jullie nu een feestje moeten vieren, ga dan je gang. Wij zetten eerst alles op een rijtje. We moeten het hoofd koel houden en niet paranoïde raken en wilde uitspraken doen."

De nabestaanden zijn blij dat er nu eindelijk een belangrijke stap in het proces gezet is, maar reden tot feesten is er niet. De weg naar een vonnis is nog lang. Naast hoofdverdachte Bouterse moet ook voor alle 23 andere verdachten de strafeis nog volgen. Op zijn vroegst in november zal de advocaat van Bouterse zijn verdediging kunnen voeren. Daarna is de aanklager nog eens aan het woord.

Eigen militaire garde

Als het vonnis er uiteindelijk ligt en Bouterse echt veroordeeld wordt, dan is het de vraag wie hem gaat arresteren. Formeel is dat een taak voor de politie, maar het is niet waarschijnlijk dat Bouterse zich als een lammetje laat meenemen.

De kans is groot dat zijn lijfwachten en de Counter Terror Unit (CTU), een door Bouterse opgerichte zwaar bewapende militaire garde, hem niet zomaar zullen overdragen. Als het leger van Suriname de politie komt bijstaan, is de kans op een gewapend treffen niet denkbeeldig.

Of het zo ver komt, zal de toekomst uitwijzen. Mogelijk komt Bouterse weg met gratie. Het is aan het staatshoofd om die gratie te verlenen. Dat zou dus leiden tot de bizarre situatie dat Bouterse van zichzelf gratie krijgt.

Maar daar is wel een oplossing voor. Als Bouterse zich, bijvoorbeeld vanwege een reis naar het buitenland of wegens ziekte, laat vervangen door de vicepresident, kan die gratie verlenen.

Lees verder..

2 uur geleden (29-06-2017 @ 0:20)
Nederlanders zijn zich zeer bewust van discriminatie

Nederlanders zijn zich meer bewust van het bestaan van discriminatie dan mensen uit andere Europese landen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in het onderzoek Burgerperspectieven. Alleen in Frankrijk, Engeland en Zweden geven mensen vaker aan dat discriminatie voorkomt. In Polen en Litouwen wordt discriminatie het minst als een probleem ervaren, blijkt uit het onderzoek.

Ruim de helft van de Nederlanders heeft het gevoel dat er meer discriminatie is dan twintig jaar geleden. Dat kan volgens de deelnemers aan het onderzoek onder meer komen door de grotere zichtbaarheid van minderheidsgroepen. Er wonen meer mensen met verschillende culturele achtergronden in Nederland.

Dubbel

Een op de acht mensen denkt juist dat er minder discriminatie is. Zij geven aan dat het alleen maar lijkt of discriminatie toeneemt, omdat zaken meer in het nieuws komen en via sociale media gemakkelijker worden verspreid.

Nederlanders zijn dubbel over discriminatie, concludeert het SCP. Aan de ene kant wordt discriminatie als een groot maatschappelijk probleem ervaren, aan de andere kant worden meldingen van discriminatie niet altijd serieus genomen.

Driekwart van de Nederlanders vindt dat er te snel wordt geroepen dat iets discriminatie is. Deelnemers aan het onderzoek vinden dat vooral etnische minderheden en moslims vaak overgevoelig reageren. Met die opvatting zijn vooral mensen die op GroenLinks en de PvdA stemmen het niet eens.

Kwetsend

Het SCP concludeert dat veel mensen niet precies weten wat discriminatie is. Ze vullen het begrip soms te breed in, bijvoorbeeld door alles wat kwetsend is als discriminatie te bestempelen.

Lees verder..

NU.nl

Sorry, deze feed is momenteel niet beschikbaar.